Coaching

För vem?

Vi erbjuder coaching för både företag (chefer och medarbetare) och dig som privatperson.

Vad & när?

Coaching kan både omfatta professionell coaching kopplat till din yrkesroll och livscoaching i det större perspektivet. Det kan handla om utmaningar och hinder i ditt arbete eller vardag. Kanske vet du vad du vill förändra, men inte hur. Eller så vet du att du vill ha en förändring, men inte vad. Tillsammans tar vi fram riktning, mål och utvecklingssteg som tar dig till dit.

Vi coachar brett inom coachning men dessa områden ligger oss extra varmt om hjärtat:

  • Stresshantering, Effektivitet och Time Management
  • Organisations- och Processutveckling
  • Karriär- och jobbcoaching
Stresshantering, Effektivitet och Time Management

I dagens snabbföränderliga och konstant uppkopplade värld är det många som idag upplever stress, obalans och att tiden inte räcker till. I dessa fall kan vi erbjuda coaching med fokus på Stresshantering, Effektivitet och Time Management.

Organisations- och Processutveckling

Coaching kan hjälpa dig som står i början, mitten eller slutet av en förändringsprocess att genom frågor, självupptäckt och återkoppling få hjälp att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Coachens roll är både att vara katalysator, utmana och uppmuntra.

Karriär- och jobbcoaching

Vi spenderar en mycket stor del av vår tid på arbetet, och när du undrar om du är på rätt plats, eller när du vet att du inte är det men inte vet vart du är påväg, kan karriärcoaching vara ett alternativ. Kanske har du hittills lyssnat på andra och vill nu börja lyssna på vad du själv vill. Anledningarna kan vara många, men om du vill ha en partner och bollplank i frågan kan karriär- och jobbcoach vara ett sätt att hitta vad just du brinner för.

Karriärcoaching består både av traditionell coaching och rådgivning, vilken kan innebära alltifrån CV granskning till att identifiera vad du brinner för och hur du kan hitta ett sammanhang där du bäst kommer till rätta, exempelvis i form av planering av din personliga marknadsföring och tips på kanaler och forum.

Vart & Hur?

  • Hos oss eller er – Luntmakargatan 52 (Mötesrum, Stockholm) eller på ert företag
  • Telefon eller Skype – Exempelvis när du inte bor i Stockholm

Intresserad av coaching?

Kontakta oss för mer information eller ett första förutsättningslöst möte.

  • Mail: info(at)meavia.se
  • Eller använd nedanstående kontaktformulär:


FöretagPrivatperson


MailTelefon