Coachande fråga, Jobb, Karriär, Livet, Stress, Tänkvärt

Två korta frågor

Här kommer två korta frågor som du kan ställa dig själv när som helst för att ta tempen på hur du har det just nu: Varför går du upp på morgonen? Vad håller dig vaken om natten? Ifall du inte gillar svaret/svaren: Ändra något, antingen: Din Situation, eller Ditt Förhållningssätt