Coachande fråga, Inspiration, Jobb, Karriär, Livet, Tänkvärt, Tips

Barndomsdrömmen kan ge ledtrådar om vad du egentligen vill arbeta med

Har din barndomsjag hamnat i skymundan av ditt (tråkiga) vuxna jag?

Funderar du på vad du egentligen skulle vilja jobba med eller vilken riktning du ska ta nästa gång du byter jobb?

Ett sätt är att tänka tillbaka på:

Vad ville du göra och tyckte mest om när du var liten?

Det behöver inte handla om själva yrket (exempelvis polis), utan snarare förstå vad det symboliserade och stod för och lockade (och kanske fortfarande gör). Om vi fortsätter på exemplet polis så kan det ha varit alltifrån problemlösning/undersöka, hjälpa människor och säkerställa ordning, likväl spänning och fysiskt utmanande (även om fysiskt utmanande kanske inte var ett uttryck man använde som ung).

Det du lockades av som ung, kan ge ledtrådar (eller kanske till och med tydliga svar) om vad du skulle vilja göra idag som vuxen.

Kanske lever drömmen om att bli polis (vi har för få kvalificerade sökande till polisutbildningen så utbildningsplatser stor tomma, så varför inte söka?!), kanske kan du genom att se vad du gillade som ung se vad du saknar men skulle vilja ha ditt arbete (eller livet i allmänhet).

Du kan också hitta svaret genom att fundera över vad du avundas andra, eller genom att fundera kring vad du egentligen vill göra, som vi skriver om i tidigare blogginlägg.

  Gilla