Information, Tips

Coach, Mentor, Psykolog – Vad är egentligen skillnaden?

Vad är egentligen skillnaden mellan en coach, mentor och psykolog?

Ingen profession är mer rätt eller fel, de har bara olika uppdrag och syften. I olika perioder och situationer så har vi olika behov, och ibland kan vi till och med använda flera parallellt för att få till det bästa resultatet. Att bli coachad när man ska lära sig någonting helt okänt, exempelvis köra bil, är inte helt optimalt. Och att gå till en mentor för att gå till botten med sin låga självkänsla som bottnar i barndomen är inte heller rätt väg framåt.

Men att exempelvis först gå till läkare för att utreda en skada, prata med sin mentor om dennes erfarenhet kring skador, och samtidigt arbeta med en coach för att ändra sitt beteende kring varför man inte gör den rehab som man vet att man behöver göra för att komma tillbaka. Men det skulle också kunna vara så att under coachingen så visar det sig att det finns ett trauma eller ångest kopplat till olyckan som ledde fram till skadan, och då stoppar coachen och hänvisar vidare till en psykolog, då det ligger utom coachens expertis att hantera.

Jag har gjort ett försök att illustrera skillnaderna mellan några olika roller. Och då coaching har sitt ursprung ur idrotten, så har jag dels valt att ta exempel från idrotten, och dels utifrån stress, som tyvärr är något som många upplever som ett problem i dagens samhälle.

Och självklart är detta ingen uttömmande bild, men ger en fingervisning.

Vad Idrott Stress
Instruktör/ Lärare/Utbildare Lära sig en ny idrott/ny teknik.

Instruktion: ”Gör så här”

Information: Om du upplever/ser dessa symtom, kan det vara varningssignaler på stress. För att förebygga stress, gör så här…
Coach Jag vet vad jag måste göra för att bli bättre inom min idrott, men jag gör det inte.

Jag vet inte om jag vill satsa på gren 1 eller gren 2.

Förändra sitt sätt att tänka/beteenden kring nuvarande situation eller framtid. Jobbar enbart med friska människor, och mot en tydlig målbild

Jag får inte ihop mitt livspussel.
Jag vill få in mer återhämtning.
Jag vill inte vara helt slutkörd varje fredag.

Jobbar enbart med friska människor som vill få till en förändring här och nu, det finns en tydlig framtidsorienterad målbild

Mentor Agerar bollplank, ger råd utifrån sin egen (idrotts)erfarenhet. Har stor erfarenhet inom idrotten eller området (exempelvis elitsatsning) där man vill få hjälp.

”I en liknande situation tänkte jag så här/gjorde de här avväganden/Du skulle kunna tänka så här/prata med person X”

Agerar bollplank, ger tips och råd kring hur man kan arbeta med balans, delegering och livspussel från erfaren ledare inom relevant område. Ger råd utifrån sin egen (arbets)erfarenhet. Kan ofta yrket eller branschen.

”I en liknande situation tänkte jag så här/gjorde de här avväganden/Du skulle kunna tänka så här/prata med person X”

Psykolog Problem med stark ångest kring tävlingar

Behandlar olika former av psykiska besvär och kriser, samt saker som ligger bakåt i tiden: förstå och försonas med det förflutna

Är sjukskriven pga. utmattningssyndrom och vill ändra sitt beteende.

Behandlar människor i kris, psykiska besvär och trauma, kan vara saker som ligger bakåt i tiden: att förstå och försonas med det förflutna

Läkare Jag har brutit benet på träning.

Min lungkapacitet är nedsatt sen jag var förkyld, varför blir det inte bättre?

Vid upplevelse av yrsel, sömnbrist och minnesproblematik.

Jag kommer inte upp ur sängen/har stark ångest och kan inte gå till jobbet

Tabell och innehåll: Copyright Meavia Consulting AB

Bildkälla: Dilbert

1 Gilla