Företag, Humor

Coaching – Målsättning & Uppföljning

Om ett företag vill erbjuda seriös (executive) coaching så tänk på att:

  • Att delta i coaching måste alltid vara frivilligt för klienten. Ett företag eller en chef ska aldrig tvinga en medarbetare som inte vill, det går emot hela tanken med coaching
  • Om det sker på företagets bekostnad sker alltid ett gemensamt uppstartsmöte där klient, coach och klientens chef (eller annan lämplig person från företaget) deltar och kommer överens om vad som ska vara målsättningen med coachingserien
  • Om inte klienten vill förändras, göra det som avtalats eller jobba mot det gemensamt överenskomna målet – Så avslutar en seriös coach mötesserien i förtid. Det finns ingen vinning i att fortsätta ses och ta betalt för något som inte leder någonstans
  • Och när en seriös coachingserie är avslutad träffas återigen klient, coach och företagsrepresentanten för  utvärdering och för att säkerställa att målet med coachingen är uppnådd

Bild: Dilbert

  Gilla