Talent Management

Meavia är latin för min väg eller mitt sätt, och det är precis det vi hjälper er att hitta: Er väg eller ert sätt i HR djungeln.

Talent Management

Vi erbjuder konsulttjänster med specialisering mot Talent Management (Performance Management, Career Management, Employer Branding, Strategic Workforce Planning, Onboarding, Assessment, Recruitment, Competence Management)

  • Personal – och Organisationsutveckling
  • Processutveckling
  • Coaching
Personal- och Organisationsutveckling

Utveckling på alla nivåer från individ, team och organisation. Exempelvis Agil HR, Lean, Ständiga förbättringar (Continous Improvement), Organisationsdesign, Utveckling av medarbetare och chefer, Change Management samt Coaching.

Processutveckling

Vi kan stötta i hela spannet från att sätta grunden på plats, utveckla befintlig process eller när ni vill revolutionera och göra någonting helt nytt. Vi kan hjälpa er oavsett om ni vill hitta en gemensam standard till om ni vill sätta agila processer som kan anpassas utifrån olika behov och förändringar. Vi har bred och djup erfarenhet inom alla HR Processer (även om vi brinner lite extra för Talent Management området).

Coaching

Vi erbjuder även coaching för både chefer och medarbetare, individuellt eller för team. Nyfiken? Läs mer här.