Organisationsutveckling

Med bred och djup erfarenhet inom organisationsutveckling kan vi hjälpa er både att analysera nuläge och att presentera förslag på lösning, till att hjälpa er att genomföra själva organisationsutvecklingsarbetet.

Personal- och Organisationsutveckling

Vi kan hjälpa er med utveckling på alla nivåer från individ, team och organisation, och avsett om det är en stor omfattande insats eller en mindre justering. Kanske behöver ni hitta effektivare arbetssätt, få till bättre samarbeten inom eller mellan team, eller få till ett skifte till en mer lärande och självledande organisation? 

Vi kan exempelvis hjälpa er med Agil HR, Lean, Ständiga förbättringar (Continous Improvement). Andra områden kan vara genomlysning av organisationen, organisationsdesign, rollbeskrivningar och governance.

Processutveckling

Vi kan stötta i hela spannet från att sätta grunden på plats, utveckla befintlig process eller när ni vill revolutionera och göra någonting helt nytt. Vi kan hjälpa er oavsett om ni vill hitta en gemensam standard till om ni vill sätta agila processer som kan anpassas utifrån olika behov och förändringar. Vi har bred och djup erfarenhet inom alla HR Processer från en rad olika verksamheter och branscher.

Coaching

Vi erbjuder även coaching för både chefer och medarbetare, individuellt eller för team. Nyfiken? Läs mer här.

Vill ni ha hjälp med Organisationsutveckling?

Kontakta oss för mer information. Vi börjar alltid med ett första förutsättningslöst samtal där ni får svar på alla dina frågor och funderingar. Om allt känns bra skräddarsyr vi därefter ett upplägg som passar just er.

Mail: info(at)meavia.se

Eller använd nedanstående kontaktformulär:


    MailTelefon