Hitta coach, Information, Tips

Varningstecken vid val av coach

En bra coach kan ta dig hur långt som helst och inte minst göra så att du kommer framåt i din utveckling betydligt snabbare än om du försökt på egen hand. Men coach som begrepp är ingen skyddad titel, utan vem som helst kan kalla sig coach, vilket öppnar upp för mindre seriösa aktörer.

Här har vi därför samlat en del varningstecken och/eller områden som både du som kund och klient kan ställa fördjupande frågor för att undvika att råka ut för en oseriös coach:

Ni har inte bestämt på förhand hur många tillfällen ni ska ses, utan coachingen bara ”löper på”

Innan en serie påbörjas bestäms på förhand hur många tillfällen ni ska ses. Självfallet kan ni gemensamt komma överens om att förlänga (likväl avsluta i förtid), men då är det kopplat till ändrat behov och målsättning (se nästa punkt).

Det finns ingen tydlig målsättning på vare sig lång (med hela coachserien) eller kort (dagens möte) sikt, utan ert möte är mer som ett samtal eller där ni ser vad som dyker upp antingen på ditt eller coachens initiativ

Coaching föregås alltid av en tydlig målsättning, dels gällande det övergripande långsiktiga målet med hela serien (vad ska vara uppnått när ni är klara), och dels vid varje möte (mindre målsättning relaterat till det övergripande målet). Självfallet kan målsättningen ändras längs vägen, men då har ni en gemensam dialog om detta.

Coachen kan inte uppge någon relevant coachutbildning som hen gått utan hänvisar till ”livets kunskapskälla”, en bok eller en kortare utbildning på någon timme eller två

Varning, varning, varning.

Coachingen kännetecknas av att du får regelrätta råd från coachen hur du ska göra

Seriös coachingen handlar inte om rådgivning.

Ni pratar mycket om det förflutna och dina gamla vanor och erfarenheter

Coachning är framåtblickande och syftar inte till att gräva i det förflutna.

Coachen erbjuder enbart fasta färdiga paket

En coach har inget färdigt program – längd och innehåll beror på klienten. Däremot kan man så klart berätta om att man erbjuder olika typer av coaching och hur lång en serie vanligtvis är, och man kan prata om skillnaden mellan kortare och längre serier, och hur ett coachingupplägg tillsammans med ett företagsutvecklingsprogram skulle kunna se ut.

Coachen kan inte besvara frågan hur man blir certifierad som coach, alternativt menar att certifiering inte behövs

Hos seriösa aktörer såsom ICF och EMCC finns tydligt uppsatta krav och process för certifiering.

Konceptet bygger på att coachen hittat sig själv och nu kan du få del av hens visdom

Kort och gott – stor varningsklocka.

Personen kan inte rekommendera dig några andra coacher utan tycker att du enbart ska använda dig av hens tjänster

En seriös coach kan både rekommendera och uppmana dig att träffa fler coacher innan du bestämmer dig. Hen kan även själv välja att hänvisa dig vidare om hen inte tror eller upplever sig vara rätt coach för dig, inte minst till någon som kanske har mer rätt profil för dig.

Kan inte visa upp de etiska regler hen följer i sin roll som coach

En seriös ackrediterad coach både har och följer etiska regler, exempelvis från ICF eller EMCC.

Coachen ser inga problem med att coacha personer kopplat till psykisk ohälsa (exempelvis utmattningssyndrom, sömnsvårigheter, tvångstankar, trauma etc.)

Coacher arbetar med friska människor som skulle klara sig alldeles utmärkt utan coaching, men som med hjälp av en coach snabbare kan komma framåt i sin utveckling. Behandling av all form av psykisk ohälsa och andra former av sjukskrivning lämnar coacher med varm hand över till psykologer, läkare och annan kvalificerad personal.

Denna lista är så klart inte heltäckande och varje punkt kan utvecklas och förklaras ytterligare. Fördjupnings- och uppföljningsfrågor bör alltid ställas till potentiella coacher och träffa gärna flera innan du bestämmer dig.

Har du redan råkat ut för en lurendrejare?

ICF: Om coachen är certifierad av ICF, rekommenderar vi att du anmäler personen till ICF:s etiska råd.

EMCC: Om coachen är certifierad av EMCC framgår här hur du anmäler till EMCC.

Vid misstanke om brott, exempelvis bedrägeri, anmäl alltid till polisen.

  Gilla